Stedelijk Onderwijs Brugge

zuurstof voor de samenleving

Basisonderwijs

Lager Onderwijs – kleuteronderwijs

 

zie ook: stedelijk Basisonderwijs

Buitengewoon Lager 0nderwijs

 

 

Kunstonderwijs

Voltijds Secundair Kunstonderwijs

Deeltijds Kunstonderwijs

Volwassenenonderwijs

Onderwijs voor Sociale Promotie

    • Stedelijke Nijverheids- & Taalleergangen – CVO:
      SNT, de Arsenaalstraat, de Nijverheidsschool, Arsenaalstraat 4
      http://www.snt.be